Badminton
LIETUVOS BADMINTONO FEDERACIJA
  
 Vardas:     Slaptažodis: 
 
    
17-oji Lietuvos taurė (2-as etapas)(Bs, Ds), Data: 2022-05-14, Vieta: Delfi, Vilnius  
 GrupėVyrų vienetasVyrų dvejetasMoterų dvejetasMišrus dvejetas
 LT Bs 
 10           24 
 19           12 
 15           12 
 28           12 
 LT Ds 
   8           6 
 16           3 
   9           3 
 21           3 
Žaidimai     
 Nr   Grupė   Tipas   1-as Dalyvis   Rezultatas   2-as Dalyvis   Informacija 
 1   14 d.  10:00  LT Bs   VD    A.Bendoraitis  Š.Poderys   22:20  13:21  21:18    J.Masaitis  L.Urniežius   29  
 2   14 d.  10:00  LT Bs   VD    K.Vilkevičius  G.Vizgirda   19:21  21:19  17:21    P.Balaišis  M.Smalskis   31  
 3   14 d.  10:00  LT Bs   VD    V.Garmus  A.Morkūnas   21:6  21:9    A.Borisenko  I.Lukoševičius   15  
 4   14 d.  10:00  LT Ds   VV    S.Venslovas   21:5  21:10    S.Ulevičius   15  
 5   14 d.  10:00  LT Ds   VV    A.Mockus   21:12  21:10    N.Molis   15  
 6   14 d.  10:30  LT Ds   VV    D.Zinkus   21:13  21:14    D.Jurgilas   16  
 7   14 d.  10:00  LT Ds   VV    A.Pukinskas   9:21  12:21    R.Juodsnukis   13  
 8   14 d.  10:30  LT Bs   MD    M.Šiaučiūnaitė  L.Venckutė   21:13  12:21  21:13    M.Gumbrevičiūtė  R.Šidlauskienė   25  
 9   14 d.  10:30  LT Bs   MD    G.Juršėnaitė  D.Lubė   21:19  12:21  14:21    S.Norgailaitė  B.Rasiulytė-Ragaišienė   30  
 10   14 d.  10:30  LT Bs   MD    V.Trakšelytė  V.Trakšelytė   21:18  21:15    D.Butvydaitė  A.Balazaitė   22  
 11   14 d.  10:30  LT Bs   MD    R.Džervė  J.Vadeikienė   21:6  16:21  21:10    V.Kelečienė  K.Ragalevičiūtė   24  
 12   14 d.  10:30  LT Bs   MD    O.Rastenytė  R.Gečaitė   15:21  21:12  21:18    I.Bankauskienė  E.Rimdžiuvienė   32  
 13   14 d.  10:30  LT Bs   MD    A.Pakšytė  A.Brikaitė   8:21  23:25    D.Rimkutė  R.Šulnienė   20  
 14   14 d.  10:30  LT Bs   MD    R.Paurytė  V.Zonytė   12:21  10:21    D.Dragūnaitė  E.Šiušytė   16  
 15   14 d.  10:30  LT Bs   VD    G.Stasiulis  T.Tiškus   24:22  21:7    A.Bendoraitis  Š.Poderys   18  
 16   14 d.  10:30  LT Bs   VD    G.Fridricas  V.Stončius   22:20  22:24  12:21    A.Mackevič  T.Supronas   29  
 17   14 d.  10:30  LT Bs   VD    A.Kordušas  G.Zaborskis   21:11  21:17    D.Rumšys  N.Šimkus   17  
 18   14 d.  10:30  LT Bs   VD    A.Nareika  A.Olšauskas   14:21  18:21    L.Supronas  A.Sutkus   18  
 19   14 d.  10:30  LT Bs   VD    D.Juodsnukis  P.Jūras   21:13  21:18    P.Balaišis  M.Smalskis   20  
 20   14 d.  10:30  LT Bs   VD    K.Okopniy  K.Šemeta   21:13  21:16    V.Martinkus  G.Vaičiulis   16  
 21   14 d.  10:30  LT Bs   VD    A.Urbonas  D.Žilinskas   18:21  19:21    R.Kavaliauskas  V.Salietis   22  
 22   14 d.  10:30  LT Bs   VD    V.Garmus  A.Morkūnas   13:21  21:18  9:21    D.Martinaitis  S.Malakauskas   27  
 23   14 d.  10:30  LT Bs   VD    K.Vilkevičius  G.Vizgirda   21:14  21:14    A.Borisenko  I.Lukoševičius   15  
 24   14 d.  11:00  LT Ds   VV    S.Venslovas   15:21  9:21    A.Mockus   17  
 25   14 d.  11:00  LT Ds   VV    D.Zinkus   16:21  24:22  21:18    R.Juodsnukis   32  
 26   14 d.  11:00  LT Ds   VV    S.Ulevičius   16:21  16:21    N.Molis   16  
 27   14 d.  11:00  LT Ds   VV    D.Jurgilas   21:8  21:5    A.Pukinskas   14  
 28   14 d.  11:00  LT Bs   MD    E.Bajorinaitė  J.Ramaneckienė   21:11  21:12    M.Šiaučiūnaitė  L.Venckutė   15  
 29   14 d.  11:00  LT Bs   MD    S.Norgailaitė  B.Rasiulytė-Ragaišienė   21:10  21:14    V.Trakšelytė  V.Trakšelytė   20  
 30   14 d.  11:00  LT Bs   MD    R.Džervė  J.Vadeikienė   21:12  22:24  10:21    O.Rastenytė  R.Gečaitė   31  
 31   14 d.  11:00  LT Bs   MD    D.Rimkutė  R.Šulnienė   17:21  11:21    D.Dragūnaitė  E.Šiušytė   18  
 32   14 d.  11:30  LT Bs   MD    G.Juršėnaitė  D.Lubė   16:21  21:18  10:21    D.Butvydaitė  A.Balazaitė   28  
 33   14 d.  11:30  LT Bs   MD    V.Kelečienė  K.Ragalevičiūtė   15:21  17:21    I.Bankauskienė  E.Rimdžiuvienė   19  
 34   14 d.  11:30  LT Bs   MD    A.Pakšytė  A.Brikaitė   21:11  21:15    R.Paurytė  V.Zonytė   19  
 35   14 d.  11:30  LT Bs   VD    G.Stasiulis  T.Tiškus   21:18  21:11    A.Mackevič  T.Supronas   17  
 36   14 d.  11:30  LT Bs   VD    A.Kordušas  G.Zaborskis   21:18  14:21  14:21    L.Supronas  A.Sutkus   30  
 37   14 d.  11:30  LT Bs   VD    D.Juodsnukis  P.Jūras   12:21  16:21    K.Okopniy  K.Šemeta   21  
 38   14 d.  11:30  LT Bs   VD    R.Kavaliauskas  V.Salietis   21:11  20:22  21:16    D.Martinaitis  S.Malakauskas   29  
 39   14 d.  11:30  LT Ds   VV    A.Mockus   19:21  21:10  21:11    D.Zinkus   24  
 40   14 d.  11:30  LT Ds   VV    S.Venslovas   18:21  14:21    R.Juodsnukis   20  
 41   14 d.  11:30  LT Bs   MD    E.Bajorinaitė  J.Ramaneckienė   21:8  21:19    S.Norgailaitė  B.Rasiulytė-Ragaišienė   17  
 42   14 d.  11:30  LT Bs   MD    O.Rastenytė  R.Gečaitė   11:21  13:21    D.Dragūnaitė  E.Šiušytė   15  
 43   14 d.  12:00  LT Bs   MD    M.Šiaučiūnaitė  L.Venckutė   15:21  12:21    V.Trakšelytė  V.Trakšelytė   18  
 44   14 d.  12:00  LT Bs   MD    R.Džervė  J.Vadeikienė   13:21  14:21    D.Rimkutė  R.Šulnienė   21  
 45   14 d.  12:00  LT Bs   MD    M.Gumbrevičiūtė  R.Šidlauskienė   14:21  10:21    D.Butvydaitė  A.Balazaitė   17  
 46   14 d.  12:00  LT Bs   MD    I.Bankauskienė  E.Rimdžiuvienė   13:21  12:21    A.Pakšytė  A.Brikaitė   18  
 47   14 d.  12:00  LT Bs   MD    V.Kelečienė  K.Ragalevičiūtė   21:14  17:21  11:21    R.Paurytė  V.Zonytė   28  
 48   14 d.  12:30  LT Bs   VD    G.Stasiulis  T.Tiškus   21:15  21:19    L.Supronas  A.Sutkus   21  
 49   14 d.  12:30  LT Bs   VD    K.Okopniy  K.Šemeta   21:16  21:12    R.Kavaliauskas  V.Salietis   21'  
 50   14 d.  12:30  LT Bs   VD    A.Mackevič  T.Supronas   12:21  18:21    A.Kordušas  G.Zaborskis   17  
 51   14 d.  12:30  LT Ds   VD    S.Venslovas  R.Juodsnukis   21:7  21:10    A.Pukinskas  S.Ulevičius   13  
 52   14 d.  12:30  LT Ds   VD    A.Jonuškis  V.Razbadauskas   21:6  19:21  21:19    D.Jurgilas  M.Loveikis   31  
 52   14 d.  13:30  LT Ds   VD    A.Bičiūnas  D.Kecorius   21:7  21:7    R.Vasilevskis  A.Viruišis   15  
 53   14 d.  12:30  LT Bs   VD    D.Juodsnukis  P.Jūras   21:14  18:21  13:21    D.Martinaitis  S.Malakauskas   26  
 54   14 d.  12:30  LT Ds   VD    M.Pacevičius  T.Šlekys   21:16  21:19    P.Marčiukaitis  N.Molis   20  
 55   14 d.  12:30  LT Ds   VD    G.Petrauskas  Ž.Rėklaitis   24:26  18:21    M.Dobilas  R.Giedraitis   22  
 56   14 d.  12:30  LT Ds   VD    A.Kuodys  D.Zinkus   22:20  21:19    R.Grytė  V.Liorančas   19  
 57   14 d.  13:00  LT Ds   VD    A.Murnikovas  D.Navikas   21:16  21:14    Ž.Gelžinis  V.Šmitas   19  
 58   14 d.  13:00  LT Ds   VD    A.Grigalauskas  D.Grigalauskas   18:21  16:21    A.Liočas  V.Šimkus   18  
 59   14 d.  13:00  LT Bs   MD    E.Bajorinaitė  J.Ramaneckienė   21:16  21:14    D.Dragūnaitė  E.Šiušytė   21  
 60   14 d.  13:00  LT Bs   MD    S.Norgailaitė  B.Rasiulytė-Ragaišienė   21:11  21:16    O.Rastenytė  R.Gečaitė   18  
 61   14 d.  13:00  LT Bs   MD    V.Trakšelytė  V.Trakšelytė   17:21  14:21    D.Rimkutė  R.Šulnienė   18  
 62   14 d.  13:00  LT Bs   MD    M.Šiaučiūnaitė  L.Venckutė   15:21  14:21    R.Džervė  J.Vadeikienė   18  
 63   14 d.  13:00  LT Bs   MD    D.Butvydaitė  A.Balazaitė   10:21  14:21    A.Pakšytė  A.Brikaitė   17  
 64   14 d.  13:00  LT Bs   MD    M.Gumbrevičiūtė  R.Šidlauskienė   16:21  11:21    I.Bankauskienė  E.Rimdžiuvienė   19  
 65   14 d.  13:30  LT Bs   VD    G.Stasiulis  T.Tiškus   13:21  21:19  10:21    K.Okopniy  K.Šemeta   27  
 66   14 d.  13:30  LT Bs   VD    L.Supronas  A.Sutkus   19:21  19:21    R.Kavaliauskas  V.Salietis   20  
 67   14 d.  13:30  LT Bs   VD    A.Kordušas  G.Zaborskis   13:21  21:17  21:13    D.Martinaitis  S.Malakauskas   27  
 68   14 d.  13:30  LT Bs   VD    A.Mackevič  T.Supronas   17:21  20:22    D.Juodsnukis  P.Jūras   21  
 69   14 d.  13:30  LT Ds   VD    S.Venslovas  R.Juodsnukis   13:21  17:21    A.Jonuškis  V.Razbadauskas   19  
 69   14 d.  13:30  LT Ds   VD    A.Bičiūnas  D.Kecorius   21:19  13:21  21:19    M.Pacevičius  T.Šlekys   32  
 69   14 d.  14:00  LT Ds   VD    M.Dobilas  R.Giedraitis   18:21  21:14  18:21    A.Kuodys  D.Zinkus   27  
 69   14 d.  14:00  LT Ds   VD    G.Petrauskas  Ž.Rėklaitis   15:21  6:21    R.Grytė  V.Liorančas   15  
 69   14 d.  14:00  LT Ds   VD    A.Murnikovas  D.Navikas   21:19  21:18    A.Liočas  V.Šimkus   21  
 69   14 d.  14:00  LT Ds   VD    R.Vasilevskis  A.Viruišis   7:21  18:21    P.Marčiukaitis  N.Molis   16  
 69   14 d.  14:00  LT Ds   VD    Ž.Gelžinis  V.Šmitas   21:9  16:21  8:21    A.Grigalauskas  D.Grigalauskas   23  
 70   14 d.  14:00  LT Ds   VD    A.Pukinskas  S.Ulevičius   17:21  6:21    D.Jurgilas  M.Loveikis   16  
 71   14 d.  14:00  LT Bs   MX    M.Brazauskas  D.Butvydaitė   11:21  8:21    G.Vizgirda  R.Šulnienė   14  
 72   14 d.  14:00  LT Bs   MX    G.Zaborskis  E.Rimdžiuvienė   18:21  21:9  12:21    D.Sirvydis  K.Ragalevičiūtė   28  
 73   14 d.  14:00  LT Bs   MX    A.Nareika  K.Nareikienė   13:21  17:21    S.Malakauskas  M.Šiaučiūnaitė   20  
 74   14 d.  14:00  LT Bs   MX    L.Supronas  E.Šiušytė   10:21  21:18  10:21    K.Okopniy  E.Bajorinaitė   32  
 75   14 d.  14:00  LT Bs   MX    D.Rumšys  M.Gumbrevičiūtė   21:15  22:24  15:21    A.Morkūnas  A.Pakšytė   29  
 76   14 d.  14:00  LT Bs   MX    A.Bendoraitis  J.Vadeikienė   21:17  21:15    V.Martinkus  V.Trakšelytė   18  
 77   14 d.  14:00  LT Bs   MX    Š.Poderys  G.Juršėnaitė   19:21  17:21    V.Salietis  A.Brikaitė   22  
 78   14 d.  14:00  LT Bs   MX    A.Kordušas  I.Petrulaitienė   27:25  19:21  21:11    J.Masaitis  V.Kelečienė   30  
 79   14 d.  14:30  LT Bs   MX    R.Januševičius  V.Zonytė   11:21  16:21    K.Šemeta  B.Rasiulytė-Ragaišienė   17  
 80   14 d.  14:30  LT Bs   MX    D.Žilinskas  D.Lubė   21:19  21:11    G.Fridricas  S.Norgailaitė   15  
 81   14 d.  14:30  LT Bs   MX    A.Sutkus  I.Bankauskienė   16:21  18:21    A.Urbonas  A.Stankutė   18  
 82   14 d.  14:30  LT Bs   MX    G.Vaičiulis  R.Džervė   13:21  21:15  14:21    T.Tiškus  D.Rimkutė   26  
 83   14 d.  14:30  LT Ds   MD    N.Navarskiene  A.Pelaitienė   19:21  14:21    J.Razbadauskė  N.Sinė   17  
 84   14 d.  14:30  LT Ds   VD    A.Jonuškis  V.Razbadauskas   21:8  21:10    A.Bičiūnas  D.Kecorius   16  
 85   14 d.  14:30  LT Ds   VD    A.Kuodys  D.Zinkus   21:11  21:14    A.Murnikovas  D.Navikas   17  
 86   14 d.  14:30  LT Ds   VD    S.Venslovas  R.Juodsnukis   16:21  16:21    M.Pacevičius  T.Šlekys   19  
 87   14 d.  15:00  LT Ds   VD    M.Dobilas  R.Giedraitis   21:16  21:9    A.Liočas  V.Šimkus   16  
 88   14 d.  15:00  LT Ds   VD    D.Jurgilas  M.Loveikis   14:21  12:21    P.Marčiukaitis  N.Molis   17  
 89   14 d.  15:00  LT Ds   VD    R.Grytė  V.Liorančas   21:19  23:21    A.Grigalauskas  D.Grigalauskas   19  
 90   14 d.  15:00  LT Ds   VD    A.Pukinskas  S.Ulevičius   15:21  14:21    R.Vasilevskis  A.Viruišis   16  
 91   14 d.  15:00  LT Ds   VD    G.Petrauskas  Ž.Rėklaitis   17:21  21:14  21:13    Ž.Gelžinis  V.Šmitas   31  
 92   14 d.  15:00  LT Bs   MX    A.Mackevič  J.Ramaneckienė   21:14  21:17    G.Vizgirda  R.Šulnienė   20  
 93   14 d.  15:00  LT Bs   MX    D.Sirvydis  K.Ragalevičiūtė   21:19  20:22  16:21    S.Malakauskas  M.Šiaučiūnaitė   31  
 94   14 d.  15:00  LT Bs   MX    K.Okopniy  E.Bajorinaitė   21:18  21:16    A.Morkūnas  A.Pakšytė   19  
 95   14 d.  15:00  LT Bs   MX    A.Bendoraitis  J.Vadeikienė   19:21  21:7  20:22    V.Stončius  A.Balazaitė   31  
 96   14 d.  15:30  LT Bs   MX    R.Kavaliauskas  R.Šidlauskienė   13:21  12:21    V.Salietis  A.Brikaitė   18  
 97   14 d.  15:30  LT Bs   MX    A.Kordušas  I.Petrulaitienė   19:21  20:22    K.Šemeta  B.Rasiulytė-Ragaišienė   23  
 98   14 d.  15:30  LT Bs   MX    D.Žilinskas  D.Lubė   21:18  21:14    A.Urbonas  A.Stankutė   18  
 99   14 d.  15:30  LT Bs   MX    T.Tiškus  D.Rimkutė   21:13  21:15    G.Stasiulis  D.Dragūnaitė   19  
 100   14 d.  15:30  LT Bs   MX    G.Zaborskis  E.Rimdžiuvienė   21:18  21:19    A.Nareika  K.Nareikienė   24  
 101   14 d.  15:30  LT Bs   MX    L.Supronas  E.Šiušytė   18:21  19:21    D.Rumšys  M.Gumbrevičiūtė   16  
 102   14 d.  15:30  LT Bs   MX    J.Masaitis  V.Kelečienė   19:21  21:17  21:17    R.Januševičius  V.Zonytė   25  
 103   14 d.  15:30  LT Bs   MX    G.Fridricas  S.Norgailaitė   9:21  19:21    A.Sutkus  I.Bankauskienė   16  
 104   14 d.  16:00  LT Ds   MD    E.Grigeliūnienė  R.Staupelienė   14:21  21:19  21:13    J.Razbadauskė  N.Sinė   27  
 105   14 d.  16:00  LT Ds   MD    A.Kvasytė  A.Lingytė   21:19  21:12    D.Butvydaitė  D.Darbutienė   18  
 106   14 d.  16:00  LT Ds   MD    L.Railienė  R.Šutaitė-Giedraitienė   18:21  21:8  18:21    K.Petraškaitė  M.Valatkienė   27  
 107   14 d.  16:00  LT Ds   MD    R.Juočytė  R.Lazauskaitė   24:26  11:21    E.Kaminskaitė  E.Rekašiūtė   19  
 108   14 d.  16:00  LT Ds   VD    A.Jonuškis  V.Razbadauskas   21:16  9:21  15:21    A.Kuodys  D.Zinkus   29  
 109   14 d.  16:00  LT Ds   VD    A.Bičiūnas  D.Kecorius   17:21  21:18  21:23    A.Murnikovas  D.Navikas   36  
 110   14 d.  16:00  LT Ds   VD    M.Pacevičius  T.Šlekys   18:21  16:21    M.Dobilas  R.Giedraitis   18  
 111   14 d.  16:00  LT Ds   VD    S.Venslovas  R.Juodsnukis   21:18  15:21  20:22    A.Liočas  V.Šimkus   36  
 112   14 d.  16:30  LT Bs   MX    A.Mackevič  J.Ramaneckienė   21:17  21:8    S.Malakauskas  M.Šiaučiūnaitė   15  
 113   14 d.  16:30  LT Bs   MX    K.Okopniy  E.Bajorinaitė   21:19  21:10    V.Stončius  A.Balazaitė   19  
 114   14 d.  16:30  LT Bs   MX    V.Salietis  A.Brikaitė   21:19  15:21  16:21    K.Šemeta  B.Rasiulytė-Ragaišienė   32  
 115   14 d.  16:30  LT Bs   MX    D.Žilinskas  D.Lubė   11:21  21:13  17:21    T.Tiškus  D.Rimkutė   32  
 116   14 d.  16:30  LT Bs   MX    G.Vizgirda  R.Šulnienė   23:21  21:10    D.Sirvydis  K.Ragalevičiūtė   18  
 117   14 d.  16:30  LT Bs   MX    A.Morkūnas  A.Pakšytė   21:16  21:15    A.Bendoraitis  J.Vadeikienė   19  
 118   14 d.  16:30  LT Bs   MX    R.Kavaliauskas  R.Šidlauskienė   14:21  18:21    A.Kordušas  I.Petrulaitienė   17  
 119   14 d.  16:30  LT Bs   MX    A.Urbonas  A.Stankutė   14:21  9:21    G.Stasiulis  D.Dragūnaitė   15  
 120   14 d.  17:00  LT Bs   MX    M.Brazauskas  D.Butvydaitė   7:21  14:21    G.Zaborskis  E.Rimdžiuvienė   16  
 121   14 d.  17:00  LT Bs   MX    D.Rumšys  M.Gumbrevičiūtė   21:19  21:19    V.Martinkus  V.Trakšelytė   18  
 122   14 d.  17:00  LT Bs   MX    Š.Poderys  G.Juršėnaitė   21:17  21:15    J.Masaitis  V.Kelečienė   15  
 123   14 d.  17:00  LT Bs   MX    A.Sutkus  I.Bankauskienė   21:18  22:24  22:20    G.Vaičiulis  R.Džervė   32  
 124   14 d.  17:00  LT Ds   MD    E.Grigeliūnienė  R.Staupelienė   18:21  12:21    A.Kvasytė  A.Lingytė   19  
 125   14 d.  17:00  LT Ds   MD    K.Petraškaitė  M.Valatkienė   21:14  24:22    E.Kaminskaitė  E.Rekašiūtė   18  
 126   14 d.  17:00  LT Ds   MD    J.Razbadauskė  N.Sinė   21:14  13:21  19:21    D.Butvydaitė  D.Darbutienė   27  
 127   14 d.  17:00  LT Ds   MD    L.Railienė  R.Šutaitė-Giedraitienė   21:13  21:15    R.Juočytė  R.Lazauskaitė   18  
 128   14 d.  17:30  LT Bs   MX    A.Mackevič  J.Ramaneckienė   21:19  15:21  22:20    K.Okopniy  E.Bajorinaitė   35  
 129   14 d.  17:30  LT Bs   MX    K.Šemeta  B.Rasiulytė-Ragaišienė   21:15  21:16    T.Tiškus  D.Rimkutė   22  
 130   14 d.  17:30  LT Bs   MX    S.Malakauskas  M.Šiaučiūnaitė   14:21  19:21    V.Stončius  A.Balazaitė   19  
 131   14 d.  17:30  LT Bs   MX    V.Salietis  A.Brikaitė   21:0  21:0    D.Žilinskas  D.Lubė   2'  
 132   14 d.  17:30  LT Ds   MD    A.Kvasytė  A.Lingytė   21:6  14:21  21:19    K.Petraškaitė  M.Valatkienė   26  
 132   14 d.  17:30  LT Ds   MD    E.Grigeliūnienė  R.Staupelienė   21:13  22:20    E.Kaminskaitė  E.Rekašiūtė   18  
 133   14 d.  17:30  LT Ds   MD    D.Butvydaitė  D.Darbutienė   21:13  21:10    L.Railienė  R.Šutaitė-Giedraitienė   15  
 134   14 d.  17:30  LT Ds   MD    J.Razbadauskė  N.Sinė   22:20  14:21  26:24    R.Juočytė  R.Lazauskaitė   33  
 135   14 d.  18:00  LT Bs   MX    A.Mackevič  J.Ramaneckienė   21:13  10:21  21:14    K.Šemeta  B.Rasiulytė-Ragaišienė   28  
 136   14 d.  18:00  LT Bs   MX    K.Okopniy  E.Bajorinaitė   26:24  21:12    T.Tiškus  D.Rimkutė   24  
 137   14 d.  18:00  LT Bs   MX    V.Stončius  A.Balazaitė   16:21  21:16  6:21    V.Salietis  A.Brikaitė   28  
 138   14 d.  18:00  LT Bs   MX    S.Malakauskas  M.Šiaučiūnaitė   21:0  21:0    D.Žilinskas  D.Lubė    
 139   14 d.  18:00  LT Ds   MX    V.Razbadauskas  A.Kazlienė   21:14  21:16    A.Bičiūnas  J.Girdiušaitė   17  
 140   14 d.  18:00  LT Ds   MX    U.Bora  V.Kaikarienė   21:11  21:13    Ž.Gelžinis  D.Butvydaitė   19  
 141   14 d.  18:00  LT Ds   MX    V.Galiauskas  A.Pelaitienė   15:21  17:21    J.Žitkauskas  E.Rekašiūtė   18  
 142   14 d.  18:00  LT Ds   MX    S.Korobovas  N.Sinė   21:14  21:11    M.Pacevičius  R.Pacevičienė   15  
 143   14 d.  18:30  LT Ds   MX    V.Šmitas  R.Juočytė   21:23  19:21    A.Viruišis  I.Ivoškienė   27'  
 144   14 d.  18:30  LT Bs   VV    P.Balaišis   21:18  21:14    I.Lukoševičius   17  
 145   14 d.  18:30  LT Bs   VV    N.Šimkus   13:21  21:18  19:21    K.Vilkevičius   32  
 146   14 d.  18:30  LT Ds   MX    S.Kubiliūnas  D.Darbutienė   8:21  20:22    V.Razbadauskas  A.Kazlienė   19  
 147   14 d.  18:30  LT Ds   MX    A.Murnikovas  K.Petraškaitė   21:15  21:10    R.Giedraitis  R.Šutaitė-Giedraitienė   17  
 148   14 d.  18:30  LT Ds   MX    A.Mockus  L.Railienė   18:21  21:10  21:14    U.Bora  V.Kaikarienė   28  
 149   14 d.  19:00  LT Ds   MX    J.Žitkauskas  E.Rekašiūtė   21:15  21:9    T.Paulovitz  E.Kaminskaitė   15  
 150   14 d.  19:00  LT Ds   MX    A.Jonuškis  R.Staupelienė   21:10  21:8    S.Korobovas  N.Sinė   14  
 151   14 d.  19:00  LT Ds   MX    M.Dobilas  R.Lazauskaitė   21:16  21:16    R.Vasilevskis  V.Galinytė   22  
 152   14 d.  19:00  LT Ds   MX    G.Jauniškis  K.Anciūtė   10:21  21:12  21:15    P.Marčiukaitis  J.Razbadauskė   24  
 153   14 d.  19:00  LT Ds   MX    A.Viruišis  I.Ivoškienė   14:21  17:21    R.Grytė  E.Grigeliūnienė   23'  
 154   14 d.  19:00  LT Bs   VV    D.Juodsnukis   21:13  21:17    P.Balaišis   23  
 155   14 d.  19:00  LT Bs   VV    M.Smalskis   14:21  17:21    T.Supronas   21  
 156   14 d.  19:00  LT Bs   VV    M.Brazauskas   21:16  18:21  21:12    R.Kondrotas   30  
 157   14 d.  19:30  LT Bs   VV    K.Vilkevičius   13:21  15:21    D.Žilinskas   16  
 158   14 d.  19:30  LT Ds   MX    V.Razbadauskas  A.Kazlienė   21:17  15:21  21:14    A.Murnikovas  K.Petraškaitė   28  
 159   14 d.  19:30  LT Ds   MX    A.Mockus  L.Railienė   22:20  10:21  21:19    J.Žitkauskas  E.Rekašiūtė   28  
 160   14 d.  19:30  LT Ds   MX    A.Jonuškis  R.Staupelienė   19:21  21:17  21:14    M.Dobilas  R.Lazauskaitė   31  
 161   14 d.  19:30  LT Ds   MX    G.Jauniškis  K.Anciūtė   21:23  21:14  21:17    R.Grytė  E.Grigeliūnienė   30  
 162   14 d.  19:30  LT Ds   MX    S.Kubiliūnas  D.Darbutienė   21:19  21:18    R.Giedraitis  R.Šutaitė-Giedraitienė   20  
 163   14 d.  19:30  LT Ds   MX    U.Bora  V.Kaikarienė   21:12  21:14    T.Paulovitz  E.Kaminskaitė   15  
 164   14 d.  19:30  LT Ds   MX    S.Korobovas  N.Sinė   10:21  17:21    R.Vasilevskis  V.Galinytė   16  
 165   14 d.  20:00  LT Ds   MX    P.Marčiukaitis  J.Razbadauskė   18:21  22:20  18:21    A.Viruišis  I.Ivoškienė   31  
 166   14 d.  20:00  LT Ds   MX    Ž.Gelžinis  D.Butvydaitė   21:11  21:15    V.Galiauskas  A.Pelaitienė   20'  
 167   14 d.  20:00  LT Bs   VV    D.Juodsnukis   13:21  21:14  21:11    T.Supronas   41'  
 168   14 d.  20:00  LT Bs   VV    M.Brazauskas   11:21  21:18  19:21    D.Žilinskas   38  
 169   14 d.  20:00  LT Bs   VV    P.Balaišis   21:9  21:15    M.Smalskis   20  
 170   14 d.  20:00  LT Bs   VV    R.Kondrotas   21:18  21:12    K.Vilkevičius   17  
 171   14 d.  20:00  LT Ds   MX    V.Razbadauskas  A.Kazlienė   22:20  21:15    A.Mockus  L.Railienė   23'  
 172   14 d.  20:30  LT Ds   MX    A.Jonuškis  R.Staupelienė   10:21  20:22    G.Jauniškis  K.Anciūtė   16  
 173   14 d.  20:30  LT Ds   MX    A.Murnikovas  K.Petraškaitė   23:25  19:21    J.Žitkauskas  E.Rekašiūtė   29'  
 174   14 d.  20:30  LT Ds   MX    M.Dobilas  R.Lazauskaitė   21:18  19:21  21:10    R.Grytė  E.Grigeliūnienė   27  
 175   14 d.  20:30  LT Ds   MX    A.Bičiūnas  J.Girdiušaitė   21:17  21:8    Ž.Gelžinis  D.Butvydaitė   16  
 176   14 d.  20:30  LT Ds   MX    M.Pacevičius  R.Pacevičienė   11:21  21:17  21:17    V.Šmitas  R.Juočytė   29  
 177   14 d.  20:30  LT Bs   VV    D.Juodsnukis   11:21  13:21    D.Žilinskas   17  
 178   14 d.  20:30  LT Bs   VV    T.Supronas   21:13  21:17    M.Brazauskas   21  
 179   14 d.  20:30  LT Bs   VV    P.Balaišis   21:17  21:17    R.Kondrotas   18  
 180   14 d.  21:00  LT Bs   VV    M.Smalskis   21:19  22:20    K.Vilkevičius   22  
 181   14 d.  21:00  LT Bs   VV    I.Lukoševičius   21:18  21:14    N.Šimkus   18  
 182   14 d.  21:00  LT Ds   MX    V.Razbadauskas  A.Kazlienė   16:21  16:21    G.Jauniškis  K.Anciūtė   25'  
 183   14 d.  21:00  LT Ds   MX    A.Mockus  L.Railienė   21:15  21:12    A.Jonuškis  R.Staupelienė   16  
191 Susitikimų(ai)
  Turnyrai 
   1 2 ... 121 122 
Badmintono Mėgėjų Lyga
2022-07-09 10:00 2022-07-09 21:00
Prienai, Prienai
Atviros Kretingos rajono badmintono pirmenybės
2022-06-25 10:00 2022-06-25 21:00
Kretingos TVM, Kretinga
     Suaug B    VD    MD    MX  
     Suaug D    MX  
Atviros Klaipėdos jaunių badmintono pirmenybės
2022-06-25 10:00 2022-06-25 21:00
Klaipėdos energija, Klaipėda
     U-17    VV    MV    VD    MD    MX  
     U-13    VV    MV    VD    MD  
Baltijos taurė
2022-06-18 10:00 2022-06-18 21:00
Klaipėdos energija, Klaipėda
     Suaug B    VD    MD    MX  
     Suaug D    VD  
VILNIAUS 700 m. JUBILIEJAUS TAURĖ
2022-06-18 10:00 2022-06-18 21:00
Delfi, Vilnius
     Suaug    VV    MV    VD    MD    MX  
     Suaug B    VD  
Atviros badmintono pirmenybės skirtos Prienų miesto 520 metų jubiliejui.
2022-06-18 10:00 2022-06-18 21:00
Prienai, Prienai
     Suaug    VV    MV    VD  
     Suaug B    VV    VD    MD    MX  
     Suaug C    VV    VD    MD    MX  
     Suaug D    VD    MD    MX  
RSL Lithuanian International
2022-06-09 09:00 2022-06-12 21:00
Lengvosios atletikos maniežas, Panevėžys
     Suaug   Kv  VV   Kv  MV   Kv  VD    MD   Kv  MX  
Sportiados badmintono turnyras
2022-06-11 10:00 2022-06-11 21:00
Bastilija, Tauragė
     Suaug B    VD    MD    MX  
     Suaug C    VD    MD    MX  
     Suaug D    VD    MD    MX  
Vilniaus jaunių taurė (baigiamasis etapas)
2022-06-11 10:00 2022-06-11 21:00
Delfi, Vilnius
     U-17    VV    MV    VD    MD  
     U-13    VV    MV    VD    MD  
Vasara su NARVESEN
2022-06-11 09:50 2022-06-11 21:00
BAUEN Badmintono Arena/Mega, Kaunas
     Suaug C    VV    VD    MD    MX  
     Suaug E    MX  
   Pradžia  
   Naujienos  
   Turnyrai   Rezultatai  Kalendorius  Nuostatai  Teisėjavimas 
   Žaidėjai   Reitingai  Klubai  LT rinktinės 
   LBF   Kontaktai  Taisyklės  Dokumentai  VK posėdžiai  Lietuvos taurė  Žemaitijos taurė  PBL  Hummel lyga  "Kavos banko" lyga  Zanavyko taurė  Mėgėjų lyga  Badmintono Mėgėjų Lyga (BML)  Istorija  Nuorodos 
   LI 2022  
   Mokykloms  
Visa medžiaga pateikta šiame tinklapyje LBF bendruomenės nuosavybė. Kopijuoti ir platinti be sutikimo draudžiama.