2018-12-15 VK Posėdis

2018-12-15 VK Posėdis

1. LBF Programų vykdymas (pranešėjas Vilmantas Liorančas)
2. Europos mišrių komandų čempionato atrankos turnyro ataskaita (pranešėjas Donatas Narvilas)
3. Tarptautinių U19, U17, U15, U13 turnyrų Tartu ataskaita (pranešėjas Sergej Leonovič)
4. Darbo sutartis su V. Sruogiu ir atlyginimas 2019 m. (pranešėjas Vilmantas Liorančas)
5. Gen. sekretoriaus pareigybinės instrukcijos (pranešėjas Vilmantas Liorančas)
6. Prienų badmintono sporto klubo stojimas į LBF (pranešėjas Vilmantas Liorančas)
7. Tarptautiniai turnyrai (pranešėjas Vilmantas Liorančas)
8. Sporto bazių vertinimas (pranešėjas Vilmantas Liorančas)
9. Pabaltijo komandinis ir asmeninis čempionatai 2019 m. (pranešėjas Ramūnas Kavaliauskas)
10. Pabaltijo veteranų čempionatas 2019 m. (pranešėjas Vilmantas Liorančas)
11. 2019-ųjų LT taurė (pranešėjas Vilmantas Liorančas)
12. LBF rinktinių stovykla (pranešėjas D. Narvilas)
13. Badminton Europe regioninis projektas - treniruočių stovykla (pranešėjai Vaidotas Sruogis, Donatas Narvilas)
14. Turnyrų nuostatų reglamentas (pranešėjas Vilmantas Liorančas)
15. Sankcijos turnyrų organizatoriams už pažeidimus (pranešėjas Vilmantas Liorančas)
16. Dėl nutarimų paskelbimo LBF tinklapyje (pranešėjas Vilmantas Liorančas)
17. Gerdos Voitechovskajos finansavimas 2019 m. (pranešėjas Donatas Narvilas)
18. Sportininkų stipendijos (pranešėjas Vilmantas Liorančas)
19. Vilniaus miesto projektai 2019 metams (pranešėjas Ramūnas Kavaliauskas)
20. LBF informacinis portalas – www.badminton.lt (pranešėjas Vilmantas Liorančas)
21. Dėl vyr. teisėjo darbo (pranešėjas Vilmantas Liorančas)
22. Revizijos komisijos darbo reglamentas (pranešėjas Vilmantas Liorančas)
23. Apeliacijos komisijos darbo reglamentas (pranešėjas Vilmantas Liorančas)
24. Vaikų pareigos važiuojant į LBF finansuojamas keliones (pranešėjas Ramūnas Kavaliauskas)
25. LBF kalendoriaus projektas.
26. Kiti klausimai.

2018-12-21 13:24