MIRROR VERSION LAST SYNC TIME: 2024-04-23 02:09 took:241.9 s.

 

[A] Documents

« M/publicdoc/BACK_TO_LIST

2023-01-05 Vykdomojo komiteto posėdis

VK POSĖDŽIO DARBOTVARKĖ:
1. 2023 m. LIETUVOS TAURĖS VIETŲ/ORGANIZATORIŲ TVIRTINIMAS
2. VK TVARKA DĖL TURNYRŲ REGLAMENTO KONTROLĖS
- APELIACIJOS KOMISIJA
- NUSTATYTI ĮSPĖJIMĄ UŽ PIRMĄ REGLAMENTO NESILAIKYMO ATVEJĮ
3. KLUBŲ NE FEDARACIJOS NARIŲ IR NARIŲ-KANDIDATŲ ĮTRAUKIMO Į TURNYRŲ
VALDYMO SISTEMA TVARKA
4. TURNYRŲ PRAVEDIMO ĮRANGOS, TELEVIZORIAI IR PLANŠETĖS, NAUDOJIMO
TVARKA
5. VK NARIŲ ATSAKOMYBIŲ PASKIRSTYMAS PAGAL KURUOJAMAS SRITIS

« M/publicdoc/BACK_TO_LIST