MIRROR VERSION LAST SYNC TIME: 2024-03-01 02:07 took:169.4 s.

 

[A] Documents

« M/publicdoc/BACK_TO_LIST

2023-03-15 Vykdomojo komiteto posėdis

VK POSĖDŽIO DARBOTVARKĖ:

 

1. BWF Level 1 trenerių mokymai, kandidatai ir jų tvirtinimas.

2. ŠMSM rekomendacijos ir vykdomojo komiteto sprendimas ir deklaracija dėl Rusijos ir Baltarusijos sportininkų.

3. Dėl 18-osios Lietuvos taurė (2 etapo) A ir Aj taurės etapo grupių sujungimo.

4. Dėl 18-osios Lietuvos taurė (2 etapo) Cj etapo organizavimo.

5. Dėl 61-ojo Lietuvos suaugusiųjų asmeninio čempionato vietos nustatymo.

6. Dėl 18-osios Lietuvos taurė (4-as etapas) Es vietos keitimo.


« M/publicdoc/BACK_TO_LIST