Rules

« M/publicdoc/BACK_TO_LIST

Vykdomojo komiteto posėdis

DARBOTVARKĖ:

 

1. DĖL TEISĖJŲ KOLEGIJOS NUOSTATŲ PRISTATYMO IR TVIRTINIMO. PRIEDAS NR1.

2. DĖL ETIKOS KODEKSO - DISKUSIJA IR TVIRTINIMAS KONFERENCIJOS TEIKIMUI. PRIEDAS NR 2.

3. D Ė L SAUGUMO TAISYKLIŲ - APTARIMAS IR TVIRTINIMAS. PRIEDAS NR 3.

4. D Ė L VARŽYBŲ REGLAMENTO – APTARIMAS. PRIEDAS NR 4.

5. D Ė L RINKTINIŲ KRITERIJŲ – APTARIMAS. PRIEDAS NR 5.

6. DĖL KONFERENCIJOS VAKARINĖS DALIES – APTARIMAS.

7. DĖL R. KAVALIAUSKO SIŪLYMO SKIRTI VIENKARTINES PREMIJAS JOREI IR JORŪNEI UŽ TARPTAUTINIUS PASIEKIMUS.


« M/publicdoc/BACK_TO_LIST