Rules

« M/publicdoc/BACK_TO_LIST

Vykdomojo komiteto posėdis

DARBOTVARKĖ:
1. TRENERIŲ TARYBA – 2023-2026 METŲ AUKŠTO SPORTINIO MEISTRIŠKUMO
PROGRAMA. PRISTATYMAS
2. „TALENTŲ VYSTYMO PROGRAMA. DANIJOS MODELIS“, PRISTATYMAS. VAIDA
SLUŠNIENĖ.
3. TRENERIŲ TARYBA 2023 METŲ SAUSIO IR VASARIO SĄMATŲ, VEIKLŲ
TVIRTINIMAS:
- LIETUVOS SUAUGUSIŲ, U19, U17, U15 RINKTINIŲ SUDĖČIŲ PRISTATYMAS IR
TVIRTINIMAS
- 2023-01-12/15 Yonex Estonian International 2023
- 2023-01-16/20 BE Centre of Excellence merginų vienetų stovykla
- 2023-01-20/24 BE Centre of Excellence vaikinų vienetų stovykla
- 2023-01-26/29 RSL Iceland International 2023
- 2023-01-27/29 Swedish International U17-U19 2023
4. VK TVARKA DĖL ŽAIDĖJŲ KLUBO KEITIMO
5. VK TVARKA DĖL MAISTPINIGIŲ
6. VK NARIŲ ATSAKOMYBIŲ PASKIRSTYMAS PAGAL KURUOJAMAS SRITIS
7. VK TVARKA DĖL TURNYRŲ REGLAMENTO KONTROLĖS
- APELIACIJOS KOMISIJA
- NUSTATYTI ĮSPĖJIMĄ UŽ PIRMĄ REGLAMENTO NESILAIKYMO ATVEJĮ
8. KLUBŲ NE FEDARACIJOS NARIŲ IR NARIŲ-KANDIDATŲ ĮTRAUKIMO Į TURNYRŲ
VALDYMO SISTEMA TVARKA
9. TURNYRŲ PRAVEDIMO ĮRANGOS, TELEVIZORIAI IR PLANŠETĖS, NAUDOJIMO
TVARKA

« M/publicdoc/BACK_TO_LIST