MIRROR VERSION LAST SYNC TIME: 2024-06-18 02:08 took:215.0 s.

 

Rules

« M/publicdoc/BACK_TO_LIST

2022-09-18 LBF neeilinės konferencijos dokumentai

Dienotvarkė:
1. Atnaujinto turnyrų reglamento pristatymas ir tvirtinimas. Pranešėjas A. Kepežinskas
2. Naujų saugumo taisyklių pristatymas ir tvirtinimas. Pranešėja E. Likienė
3. Atnaujinto etikos kodekso pristatymas ir tvirtinimas. Pranešėja E. Likienė
4. Audito ataskaitos pristatymas. Pranešėjas A. Kepežinskas
5. Atnaujintų rinktinių atrankos kriterijų pristatymas ir tvirtinimas. Pranešėja V. Slušnienė
6. Teisėjų kolegijos rinkimai
7. Trenerių tarybos rinkimai
8. 2023 metų varžybų kalendoriaus pristatymas.


« M/publicdoc/BACK_TO_LIST