MIRROR VERSION LAST SYNC TIME: 2024-06-21 02:08 took:211.2 s.

 

Rules

« M/publicdoc/BACK_TO_LIST

2023-03-10 Vykdomojo komiteto posėdis

DARBOTVARKĖ:

 1. PALANGOS BK PAJŪRIO RAKETĖ PRAŠYMAS PRIIMTI Į FEDERACIJOS NARIUS-KANDIDATUS (1.1 PRIEDAS, 1.2 PRIEDAS)
 2. TEISĖJŲ KOLEGIJOS TEIKIMAS – ATNAUJINTOS BADMINTONO TAISYKLĖS (2 PRIEDAS)
 3. EILINĖS KONFERENCIJOS DATOS IR VIETOS NUSTATYMAS

2023-04-30, KAUNAS

DARBOTVARKĖ:

 1. 2022 m. LBF finansinio audito ataskaita. Pranešėjas Algirdas Kepežinskas.
 2. 2022 m. LBF finansinės ataskaitos pristatymas ir tvirtinimas. Pranešėjas Algirdas Kepežinskas.
 3. 2022 m. LBF veiklos ataskaitos pristatymas ir tvirtinimas. Pranešėjas Algirdas Kepežinskas.
 4. 2022 m. Vykdomojo komiteto ataskaitos pristatymas ir tvirtinimas. Pranešėjas Algirdas Kepežinskas.
 5. 2022 m. Revizijos komisijos ataskaitos pristatymas ir tvirtinimas. Pranešėja Laima Chomskytė.
 6. 2022 m. Apeliacijos komisijos ataskaitos pristatymas ir tvirtinimas. Pranešėjas Audrius Lesinskas.
 7. 2022 m. Trenerių tarybos ataskaitos pristatymas ir tvirtinimas. Pranešėjas Donatas Narvilas.
 8. 2022 m. Teisėjų kolegijos ataskaitos pristatymas ir tvirtinimas. Pranešėjas Dainius Mazėtis.
 9. 2023 m biudžeto pristatymas ir tvirtinimas. Pranešėjas Algirdas Kepežinskas.
 10. Turnyrų reglamentas - korekcijos. Pranešėjas Algirdas Kepežinskas.
 11. Rinktinių atrankos kriterijai – korekcijos. Pranešėjas Darius Likas.
 12. Varžybų kalendoriaus – korekcijos. Pranešėjas Algirdas Kepežinskas.
 13. LBF Įstatų pakeitimai.
 14. Kiti klausimai.
 1. LBF GENERALINIO SEKRETORIAUS ATLYGINIMO TVIRTINIMAS.
 2. BWF ORGANIZUOJAMI TRENERIŲ MOKYMAI IR JŲ FINANSAVIMAS.
 1. DĖL RUSIJOS IR BALTARUSIJOS SPORTININKŲ, VARŽYBŲ DALYVIŲ. DISKUSIJA. ŠMSM REKOMENDACIJŲ PRISTATYMAS.

« M/publicdoc/BACK_TO_LIST