MIRROR VERSION LAST SYNC TIME: 2024-06-21 02:08 took:211.2 s.

 

Rules

« M/publicdoc/BACK_TO_LIST

2023-04-30 LBF eilinės konferencijos dokumentai

LBF KONFERENCIJOS DARBOTVARKĖ


1. 2022 m. LBF finansinio audito ataskaita. Pranešėjas Algirdas Kepežinskas.
2. 2022 m. LBF finansinės ataskaita. Pranešėjas Algirdas Kepežinskas.
3. 2022 m. LBF veiklos ataskaita. Pranešėjai Algirdas Kepežinskas ir Tadas Ivanauskas.
4. 2022 m. Vykdomojo komiteto ataskaita. Pranešėjas Algirdas Kepežinskas.
5. 2022 m. Revizijos komisijos ataskaita. Pranešėjas Artūras Michejenko.
6. 2022 m. Apeliacijos komisijos ataskaita. Pranešėjas Audrius Lesinskas.
7. 2022 m. Trenerių tarybos ataskaita. Pranešėjas Donatas Narvilas
8. 2022 m. Teisėjų kolegijos ataskaita. Pranešėjas Živilė Simonaitytė.
9. 2023 m biudžeto pristatymas. Pranešėjas Algirdas Kepežinskas.
Balsavimas:
2022 m. LBF finansinės ataskaita tvirtinimas.
2022 m. LBF veiklos ataskaitos tvirtinimas.
2022 m. Vykdomojo komiteto ataskaitos tvirtinimas.
2022 m. Revizijos komisijos ataskaitos tvirtinimas.
2022 m. Apeliacijos komisijos ataskaitos tvirtinimas.
2023 m. Biudžeto tvirtinimas.
10. Turnyrų reglamentas - pakeitimai. Pranešėjas Algirdas Kepežinskas.
11. Rinktinių atrankos kriterijai – pakeitimai. Pranešėjas Darius Likas.
12. Varžybų kalendorius – pakeitimai. Pranešėjas Algirdas Kepežinskas.
13. LBF Įstatų - pakeitimai. Pranešėjas Tadas Ivanauskas.
14. Dienotvarkės papildymas prezidento teikimu:
1. Dėl viceprezidento Dariaus Liko atšaukimo iš pareigų, kaip netekusio pasitikėjimo.
2. Dėl Trenerių Tarybos rinktinių administratoriaus Ramūno Kavaliausko atšaukimo iš
pareigų, kaip netekusio pasitikėjimo.


« M/publicdoc/BACK_TO_LIST