MIRROR VERSION LAST SYNC TIME: 2024-02-29 02:08 took:210.4 s.

 

VK Documents

« M/publicdoc/BACK_TO_LIST

2023-01-19 Vykdomojo komiteto posėdis

DARBOTVARKĖ:

1. VK NARIŲ ATSAKOMYBIŲ PASKIRSTYMAS PAGAL KURUOJAMAS SRITIS

Turnyrų organizavimas – Evaldas Bradūnas

Komunikacija – Vaida Čekauskienė, Vaida Slušnienė (Mindaugas Danys)

Finansams - Algirdas Kepežinskas

Skautų programai – Vaida Slušnienė

Rėmimo ir komerciniams projektams – Edita Likienė

Renginių organizavimui – Karolis Šemeta (konferencijos, kursai, sporto šventė, olimpinė diena, etc.)

Informacinėms technologijoms – Edgaras Slušnys, Darius Likas

Vietiniams ir tarptautiniams bendradarbiavimo projektams – Tadas Ivanauskas

2. TURNYRŲ PRAVEDIMO ĮRANGOS, TELEVIZORIAI IR PLANŠETĖS, NAUDOJIMO TVARKA

3. DĖL LBF LICENCIJŲ

4. LIETUVOS VETERANŲ ČEMPIONATAS - ORGAMIZATORIAUS IR VIETOS NUSTATYMAS


« M/publicdoc/BACK_TO_LIST