MIRROR VERSION LAST SYNC TIME: 2024-06-25 02:08 took:206.7 s.

 

Galiojantys dokumentai

« Atgal į sąrašą

LBF nacionalinių rinktinių atrankos kriterijai

LIETUVOS BADMINTONO FEDERACIJOS 
NACIONALINIŲ RINKTINIŲ SUDARYMO 
TVARKOS APRAŠAS 

1. BENDROSIOS NUOSTATOS 

Šis tvarkos aprašas reglamentuoja kandidatų atranką į Lietuvos badmintono federacijos (toliau LBF) nacionalines U13, U15, U17, U19 ir suaugusių rinktines, rinktinių sudarymo ir rinktinių delegavimo į Pasaulio, Europos čempionatus (toliau Čempionatas) tvarką. Tvarkos aprašas taip pat nustato rinktinių narių dalyvavimą šalies asmeniniuose čempionatuose, Lietuvos taurės varžybose bei kituose tarptautiniuose turnyruose. 

Tikslas: reglamentuoti rinktinių sudarymą ir tvirtinimą bei koordinuoti sistemingą atstovavimą šaliai Pasaulio, Europos ir Pabaltijo čempionatuose.

Uždaviniai: 
1. Lietuvos nacionalinės rinktinės būtų sudaromos remiantis skaidrumo, sąžiningumo ir ne diskriminacijos principais; 
2. Lietuvai tarptautinėse varžybose atstovautų stipriausi savo amžiaus grupių badmintonininkai. 

Narių pilietybė. LBF nacionalinių rinktinių nariais gali būti tik Lietuvos Respublikos piliečiai. 

Amžiaus grupės. Europos badmintono čempionatai vykdomi U15, U17, U19 ir suaugusių amžiaus grupėms, Pasaulio badmintono čempionatai vykdomi U19 ir 
sauaugusių amžiaus grupėms, todėl atitinkamai sudaromos ir Lietuvos nacionalinės rinktinės šioms amžiaus grupėms. Taip pat sudaroma U13 amžiaus grupės rinktinė. 

2. RINKTINIŲ SARAŠŲ SUDARYMO IR TEIKIMO TVARKA 

LBF nacionalinę rinktinės kandidatų sarašą formuoja, atsižvelgdamas į nustatytus atrankos kriterijus, atitinkamos rinktinės vyriausiasis treneris ir paraišką (paraiškos formą patvirtinta VK) teikia LBF vykdomajam komitetui (toliau VK) tvirtinimui. 

Kiekvienos amžiaus grupės rinktinės treneris sudaro kandidatų sąrašą, teikia Trenerių Tarybai (toliau TT) tvirtinimui. TT pirmininkas patvirtintą sąrašą teikia VK tvirtinimui. 

LBF nacionalinės rinktinės kandidatų sąrašą tvirtina LBF VK, atsižvelgdamas į nustatytus atrankos kriterijus, ne vėliau kaip per 14 dienų nuo paraiškų teikimo termino pabaigos ir apie tai viešai paskelbia LBF tinklalapyje. 

3. KANDIDATŲ Į RINKTINIŲ NARIUS ATRANKOS KRITERIJAI 

3.1. LBF nacionalinių vaikų U-13 ir jaunučių U-15 rinktinių sudarymo atrankos kriterijai 

Atitinkamos amžiaus grupės kandidatų sąrašas sudaromas: 

a) atsižvelgiant į sportininko užimtą vietą LBF einamųjų metų vieneto reitinge pagal amžiaus grupę: 

  • reitingas imamas iš Lietuvos jaunimo taurės (Aj, Bj, Cj, Dj) ir čempionatų; 
  • Per 18 mėnesių 9 turnyrus. 

b) atsižvelgiant į sportininko asmeninius pasiekimus atitinkamos amžiaus grupės nacionaliniame čempionate ir tarptautinėse varžybose vieneto kategorijoje: 

  • užimta vieta čempionate; 
  • BWF reitingas. 

c) atsižvelgiant į sportininko asmeninius pasiekimus kitose LBF organizuojamose nacionalinio reitingo varžybose. 
d) Atsižvelgiant, kad kandidatas, rinktinės sudarymo periodui, neturi turėti jokių finansinių įsiskolinimų LBF. 
e) Esant lygiaverčiams kandidatams į nacionalinę rinktinę, imamas reitingas dvejeto – LT jaunimo taurės ir čempionatas. 
f) Esant lygiaverčiams kandidatams į nacionalinę rinktinę, galutinį sprendimą priima nacionalinės rinktinės vyr. treneris. 

3.2. LBF nacionalinių jaunių U-17, jaunimo U-19 ir suaugusių rinktinių sudarymo atrankos kriterijai 

Atitinkamos amžiaus grupės kandidatų sąrašas sudaromas: 

a) priklausomai nuo pozicijos, kurioje sportininkas dalyvaus Pasaulio, Europos čempionate atsižvelgiama į užimtą vietą LBF einamųjų metų reitinge pagal 
amžiaus grupę ir kategoriją;
b) reitingas imamas iš Lietuvos taurės ir čempionatų atitinkamos kategorijos.
c) priklausomai nuo pozicijos, kurioje sportininkas dalyvaus Pasaulio, Europos čempionate atsižvelgiama į sportininko asmeninius pasiekimus atitinkamos amžiaus grupės nacionaliniame čempionate ir tarptautinėse varžybose: 

  • užimta vieta čempionate atitinkamoje kategorijoje; 
  • BWF reitingas atitinkamoje kategorijoje. 

d) atsižvelgiant į sportininko asmeninius pasiekimus kitose LBF organizuojamose nacionalinio reitingo varžybose; 
e) atsižvelgiant, kad kandidatas, rinktinės sudarymo periodui, neturi turėti jokių finansinių įsiskolinimų LBF; 
f) esant lygiaverčiams kandidatams į nacionalinę rinktinę, galutinį sprendimą priima nacionalinės rinktinės vyr. treneris. 

4. RINKTINIŲ FINANSAVIMAS 

LBF rinktinės nariams gali būti skiriamas pilnas arba dalinis finansavimas, atsižvelgiant į LBF finansines galimybes: 

  • Pasaulio čempionatas: nuo 2 iki 4 žaidėjų; 
  • Europos čempionatas: nuo 2 iki 4 žaidėjų; 
  • Baltijos šalių žaidynės: nuo 2 iki 8 žaidėjų. 

5. RINKTINIŲ TRENIRUOČIŲ/ATRANKOS STOVYKLOS

Likus 20 – 45 dienų iki Pasaulio, Europos čempionato organizuojama atitinkamos amžiaus grupės nacionalinės rinktinės treniruočių/atrankos stovykla. Nacionalinių rinktinių stovyklų dalyvių sąrašą tvirtina LBF vykdomasis komitetas vyr. trenerio teikimu. 

Atitinkamos amžiaus grupės asmeninio nacionalinio čempionato finalistai automatiškai kviečiami į rinktinės treniruočių/atrankos stovyklą. 

Po treniruočių/atrankos stovyklos Rinktinės sąrašas ir komandos sudėtis vyr. trenerio siūlymu ir LBF VK sprendimu patvirtinamas kiekvienam Pasaulio ir Europos čempionatui atskirai. 


« Atgal į sąrašą